Evaluare clinică

Evaluarea psihologică reprezintă investigarea și evaluarea felului în care funcționează psihicul unei persoane. Este un proces ce implică un scop bine precizat, o serie de instrumente de utilizare (inclusiv testul) dar și o serie de variabile specifice situației.

Evaluarea psihologică se poate realiza pentru toate categoriile de vârstă, folosind instrumente specifice, adecvate fiecărui client în parte: probe psihologice (teste), interviul clinic, precum și alte instrumente utilizate de psihologul clinician.
Concluziile evaluării psihologice se regăsesc într-un raport de evaluare psihologică – care de obicei este şi documentul oficial, poate fi folosit în relație cu alte instituții sau persoane, la cererea și cu acordul clientului sau altor instituţii abilitate legal.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați.

Evaluarea clinică este strans legata de suspiciunea de boală, adică există indicii temeinice că există o tulburare.
Evaluarea urmărește stabilirea clară a tipului de tulburare (se pune un diagnostic), intensitatea/gravitatea ei etc. În general, acest tip de evaluare clinică este utilizată de către specialiştii din domeniul medical (medici de familie, psihiatrii, neurologi etc.).
În urma stabilirii diagnosticului, psihologul poate indica variantele de abordare a situației în cauză: consultarea unui alt specialist (psihiatru, neurolog, cardiolog etc.), instituirea (începerea) unui tratament medicamentos sau internarea la pat (recomandări pe care le transmite specialiștilor care la randul lor le vor prescrie și vor elabora schemele de tratament) sau psihoterapie etc.

Psihologul clinician nu poate prescrie medicamente, el doar face recomandarea către pacient si medicul specialist, dacă a considerat că starea persoanei necesită o astfel de abordare. Rezultatele obținute de către client sunt confidențiale și se pot concretiza sub formă de avize, rapoarte psihologice sau profiluri psihologice.

Evaluarea logopedică

Se evaluează limbajul în toate aspectele sale: articulare, ritm și fluență, scris, citit, procesare fonologică, mobilitatea aparatului fonoarticulator, respirația verbală, înțelegerea limbajului, limbajul expresiv și receptiv. Probele diferă în funcție de tulburarea de limbaj suspectată. Se aplică probe diferite pentru evaluarea pronunției, întârzierii în dezvoltarea limbajului, apraxiei verbale, dislexo-disgrafiei, afaziei, bâlbâielii.